Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat
Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat
banneritesti

Apurahat

banneritesti

Apurahat

Aleksanteri II:n matka-apuraha

Keisari Suuriruhtinas Aleksanteri II:n matka-apurahasto perustettiin jo vuonna 1880. Jyväskylän Kauppalaisseura jakaa rahastosta yhä apurahoja vuosittain opintomatkoihin ulkomaille (yhteensä 2.000€/vuosi).

Matka-apurahojen hakuaika on vuosittain 15.10.-15.11.

Matka-apurahahakemukseen liitetään matkasuunnitelma ja kustannusarvio. Apurahan maksaminen edellyttää seikkaperäistä matkakertomusta, joka toimitetaan tehdyn matkan jälkeen Jyväskylän Kauppalaisseuran johtokunnalle. Apurahan saaneille ilmoitetaan asiasta kirjallisesti.