Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat
banneritesti

Apurahat

Aleksanteri II:n matka-apuraha

Keisari Suuriruhtinas Aleksanteri II:n matka-apurahasto perustettiin jo vuonna 1880. Jyväskylän Kauppalaisseura jakaa rahastosta yhä apurahoja vuosittain opintomatkoihin ulkomaille (yhteensä 2.000€/vuosi).

Matka-apurahojen hakuaika on vuosittain 15.10.-15.11.

Matka-apurahahakemukseen liitetään matkasuunnitelma ja kustannusarvio. Apurahan maksaminen edellyttää seikkaperäistä matkakertomusta, joka toimitetaan tehdyn matkan jälkeen Jyväskylän Kauppalaisseuran johtokunnalle. Apurahan saaneille ilmoitetaan asiasta kirjallisesti.

Täytä apurahahakemus

Keisari Suuriruhtinas Aleksanteri II:n matka-apurahahakemus Jyväskylän Kauppalaisseura ry:lle.

  Ohjeita lomakkeen täyttäjälle

  Tätä lomaketta täytettäessä pyydämme asianomaisissa ruuduissa mainittujen ohjeiden lisäksi ottamaan huomioon seuraavaa:
  Kohta 2. Merkitään ainoastaan tärkeimmät tutkinnot ja kurssit.
  Kohta 7. Hakijan on esitettävä opinto- tai matkasuunnitelma sekä muut tarpeelliset perustelut.

  Hakemuksen käsittelyä helpottaa lomakkeen huolellinen täyttäminen.
  Jos hakija haluaa hakemusten käsittelyn jälkeen saada liitteet itselleen, ne on noudettava seuralta kolmen kuukauden kuluessa hakemusten jättämisestä. Sen jälkeen Seura ei vastaa niiden säilytyksestä.

  Stipendi on nostettava viiden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

  * Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää.

  1. Hakija

  2. Aikaisemmat opinnot

  3. Tärkeimmät toimi- ja työpaikat

  4. Toimiminen liike-elämässä Jyväskylässä*

  Kauanko olet toiminut liike-elämän palveluksessa Jyväskylässä?

  1-2v2-4v5-10vyli 10v

  Kauanko olet ollut Jyväskylän Kauppalaisseura ry:n jäsen?

  en ole jäsen1-2v2-4v5-10vyli 10v

  5. Aikaisemmat apurahat

  6. Vireillä olevat hakemukset (Valtion toimikunta, säätiö tms.)

  7. Liitteet | Hakemukseen on liitettävä työsuunnitelma. Voit lisätä myös muun liitteen.

  8. Pankkiyhteys | Ilmoitetaan vasta apurahan maksuvaiheessa.

  Vakuuttaen tässä hakemuksessa ja sen liitteissä olevat tiedot oikeiksi pyydän / pyydämme, että minut / meidät otettaisiin huomioon apurahoja jaettaessa.

  Tietosuojaseloste | Olen lukenut ja hyväksynyt ohessa olevan tietosuojaselosteen.

  Hyväksyn