Jyväskylän Kauppalaisseura

Jyväskylän Kauppalaisseura on perustettu vuonna 1875. Seuran tarkoituksena on sääntöjensä mukaan ”edistää seurayhteyttä täkäläisien kauppiaiden ja kauppapalvelijain keskuudessa; toimittaa seuran jäsenille tilaisuutta lomahetkien hyödylliseen viettämiseen kirjallisuuden viljelemisellä ja sillä tavalla kun kulloinkin soveliaaksi nähdään; ja jos varat myötenantavat, saattaa haluaville tilaisuutta saamaan opetusta kauppatoimeen kuuluvissa tiedoissa”.

Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö sr

Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö sr edistää liikesivistystä ja kaupallista koulutusta Jyväskylässä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja taloustieteiden opiskeluun sekä korkeakouluasteisen kaupallisen ja liikesivistyksellisen opetuksen ylläpitoon ja tukemiseen Jyväskylässä.