Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat
banneritesti

Apurahat

Apurahan hakeminen

Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka jakaa apurahoja kaupallisen koulutuksen tukemiseen yhteisöille ja yksityishenkilöille Jyväskylässä. Hakuaika on vuosittain 15.10.-15.11.). Apurahoja voimme sääntöjemme mukaisesti myöntää:

 1. matka-avustuksia koti- tai ulkomaisia opintomatkoja varten,
 2. opintoavustuksina,
 3. korottomina tai halpakorkoisina lainoina,
 4. avustuksina taloudellisia aiheita käsittelevien luentosarjojen järjestämiseksi Jyväskylän kaupungissa sekä
 5. korkeakouluasteisen kaupallisen ja liikesivistyksellisen opetuksen ylläpitämiseksi ja tukemiseksi Jyväskylän kaupungissa.

Säätiö voi edellä mainitun toimintansa ohella palvella muitakin tarkoitusperiä, jotka vastaavat Jyväskylän Kauppalaisseura ry:n pyrkimyksiä liike-elämän ja kaupallisella alalla toimivien hyväksi. Säätiö ei myönnä apurahaa sosiaalisin perustein tai elämiseen/asumiseen opintojen aikana.

Säätiö jakoi ensimmäiset apurahansa vuonna 1952. Alkuvuosina apurahojen pääpaino oli työn ohessa tapahtuvassa opiskelussa. Opiskelumahdollisuudet ovat kuitenkin lisääntyneet ja myös valtion tuki opiskeluun on kehittynyt. Tästä syystä esimerkiksi korottomia opintolainoja ei ole viime vuosikymmeninä myönnetty.

Olemassaolonsa aikana Säätiö on jakanut apurahoja nykyrahassa noin 12 miljoonaa euroa. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden opiskelu on käynnistetty Säätiön lahjoitusvaroin vuonna 1967.

Apurahailmoitus julkaistaan vuosittain 15.10. Sanomalehti Keskisuomalaisen Talous- osiossa. Vuosittain julkaistavan ilmoituksen muodon voit tarkistaa tästä: JKSilm20XX_malli.

Apurahan saaneille ilmoitetaan asiasta kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä. Apurahojen jakotilaisuus on vuosittain yleensä tammi-helmikuun vaihteessa. Kutsu apurahatilaisuuteen lähetetään saajille ja muille kutsuvieraille vielä erikseen.

Tarkastele aiemmin myönnettyjä apurahoja:

Täytä apurahahakemus

Yksityishenkilöt täyttävät apurahahakemuksen sähköisesti alta. Oppilaitokset voivat kysyä hakemukseen ohjeita erikseen Säätiön sihteeriltä.

  Ohjeita lomakkeen täyttäjälle

  Tätä lomaketta täytettäessä pyydämme asianomaisissa ruuduissa mainittujen ohjeiden lisäksi ottamaan huomioon seuraavaa:
  Kohta 3. Merkitään ainoastaan tärkeimmät tutkinnot ja kurssit.
  Kohta 8. Liitteiksi vaaditaan
  - ote väestötietojärjestelmästä
  - opinto- tai työsuunnitelma ja aikalaskelma
  - eritelty kustannusarvio sekä muut tarpeelliset perustelut.

  Hakemuksen käsittelyä helpottaa lomakkeen huolellinen täyttäminen.
  Jos hakija haluaa hakemusten käsittelyn jälkeen saada liitteet itselleen, ne on noudettava seuralta kolmen kuukauden kuluessa hakemusten jättämisestä. Sen jälkeen Säätiö ei vastaa niiden säilytyksestä.

  Stipendi on nostettava viiden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

  * Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää.

  1. Hakija

  2. Aikaisemmat opinnot

  3. Tärkeimmät toimi- ja työpaikat

  4. Toimiminen liike-elämässä Jyväskylässä *

  Kauanko olet toiminut liike-elämän palveluksessa Jyväskylässä?

  1-2v2-4v5-10vyli 10v

  Kauanko olet ollut Jyväskylän Kauppalaisseura ry:n jäsen?

  en ole jäsen1-2v2-4v5-10vyli 10v

  5. Aikaisemmat apurahat

  6. Vireillä olevat hakemukset (Valtion toimikunta, säätiö tms.)

  7. Suosittelijat

  8. Liitteet | ote väestötietojärjestelmästä, opinto- tai työsuunnitelma ja aikalaskelma, eritelty kustannusarvio sekä muut tarpeelliset perustelut.

  9. Pankkiyhteys | Ilmoitetaan vasta apurahan maksuvaiheessa.

  Vakuuttaen tässä hakemuksessa ja sen liitteissä olevat tiedot oikeiksi pyydän / pyydämme, että minut / meidät otettaisiin huomioon apurahoja jaettaessa.

  Tietosuojaseloste | Olen lukenut ja hyväksynyt ohessa olevan tietosuojaselosteen.

  Hyväksyn