Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat
Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat
banneritesti

Apurahat

banneritesti

Apurahat

Apurahan hakeminen

Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka jakaa apurahoja kaupallisen koulutuksen tukemiseen yhteisöille ja yksityishenkilöille Jyväskylässä. Hakuaika on vuosittain 15.10.-15.11. Hakuaika vuoden 2023 osalta on päättynyt, emmekä enää ota hakemuksia vastaan. Seuraava hakukausi alkaa 15.10.2024. Apurahoja voimme sääntöjemme mukaisesti myöntää:

  1. matka-avustuksia koti- tai ulkomaisia opintomatkoja varten,
  2. opintoavustuksina,
  3. korottomina tai halpakorkoisina lainoina,
  4. avustuksina taloudellisia aiheita käsittelevien luentosarjojen järjestämiseksi Jyväskylän kaupungissa sekä
  5. korkeakouluasteisen kaupallisen ja liikesivistyksellisen opetuksen ylläpitämiseksi ja tukemiseksi Jyväskylän kaupungissa.

Säätiö voi edellä mainitun toimintansa ohella palvella muitakin tarkoitusperiä, jotka vastaavat Jyväskylän Kauppalaisseura ry:n pyrkimyksiä liike-elämän ja kaupallisella alalla toimivien hyväksi. Säätiö ei myönnä apurahaa sosiaalisin perustein tai elämiseen/asumiseen opintojen aikana.

Säätiö jakoi ensimmäiset apurahansa vuonna 1952. Alkuvuosina apurahojen pääpaino oli työn ohessa tapahtuvassa opiskelussa. Opiskelumahdollisuudet ovat kuitenkin lisääntyneet ja myös valtion tuki opiskeluun on kehittynyt. Tästä syystä esimerkiksi korottomia opintolainoja ei ole viime vuosikymmeninä myönnetty.

Olemassaolonsa aikana Säätiö on jakanut apurahoja nykyrahassa noin 12 miljoonaa euroa. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden opiskelu on käynnistetty Säätiön lahjoitusvaroin vuonna 1967.

Apurahailmoitus julkaistaan vuosittain 15.10. Sanomalehti Keskisuomalaisen Talous- osiossa.

Apurahan saaneille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse tammikuun loppuun mennessä. Säätiö ei erikseen ilmoita kielteisestä apurahapäätöksestä. Apurahojen jakotilaisuus on vuosittain yleensä tammi-helmikuun vaihteessa. Kutsu apurahatilaisuuteen lähetetään saajille ja muille kutsuvieraille vielä erikseen.