Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat
Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat
banneritesti

Apurahat

banneritesti

Apurahat

 

Apurahan hakeminen

Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka jakaa apurahoja kaupallisen koulutuksen tukemiseen yhteisöille ja yksityishenkilöille Jyväskylässä. Hakuaika on vuosittain 15.10.-15.11. Seuraava hakukausi alkaa 15.10.2024. Apurahoja voimme sääntöjemme mukaisesti myöntää:

  1. matka-avustuksia koti- tai ulkomaisia opintomatkoja varten,
  2. opintoavustuksina,
  3. korottomina tai halpakorkoisina lainoina,
  4. avustuksina taloudellisia aiheita käsittelevien luentosarjojen järjestämiseksi Jyväskylän kaupungissa sekä
  5. korkeakouluasteisen kaupallisen ja liikesivistyksellisen opetuksen ylläpitämiseksi ja tukemiseksi Jyväskylän kaupungissa.

Säätiö voi edellä mainitun toimintansa ohella palvella muitakin tarkoitusperiä, jotka vastaavat Jyväskylän Kauppalaisseura ry:n pyrkimyksiä liike-elämän ja kaupallisella alalla toimivien hyväksi. Säätiö ei myönnä apurahaa sosiaalisin perustein tai elämiseen/asumiseen opintojen aikana.

Säätiö jakoi ensimmäiset apurahansa vuonna 1952. Alkuvuosina apurahojen pääpaino oli työn ohessa tapahtuvassa opiskelussa. Opiskelumahdollisuudet ovat kuitenkin lisääntyneet ja myös valtion tuki opiskeluun on kehittynyt. Tästä syystä esimerkiksi korottomia opintolainoja ei ole viime vuosikymmeninä myönnetty.

Olemassaolonsa aikana Säätiö on jakanut apurahoja nykyrahassa noin 12 miljoonaa euroa. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden opiskelu on käynnistetty Säätiön lahjoitusvaroin vuonna 1967.

Apurahailmoitus julkaistaan vuosittain 15.10. Sanomalehti Keskisuomalaisen Talous- osiossa.

Apurahan saaneille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse tammikuun loppuun mennessä. Säätiö ei erikseen ilmoita kielteisestä apurahapäätöksestä. Apurahojen jakotilaisuus on vuosittain yleensä tammi-helmikuun vaihteessa. Kutsu apurahatilaisuuteen lähetetään saajille ja muille kutsuvieraille vielä erikseen.

 

Kauppalaisseuran Säätiöltä merkittävä tuki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle - Kaikkineen Säätiö myönsi apurahoja 244 500 euroa

Jyväskylän yliopiston pitkäaikainen tukija, Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö, on osoittanut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle 180 000 euron apurahan perinteisessä juhlassaan 30.1.2024. Kaikkineen Säätiö jakoi apurahoja kauppatieteiden opiskeluun sekä korkeakouluasteisen kaupallisen ja liikesivistyksellisen opetuksen ylläpitoon ja tukemiseen Jyväskylässä yhteensä 244 500 euroa.

”Tavoitteemme on tukea Jyväskylän veto- ja pitovoimaa kasvavana ja kansainvälisenä sivistyskaupunkina erityisesti kaupallisen koulutuksen kentällä. Säätiön puolesta onnittelemme kaikkia apurahan saajia”, kertoo  Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiön toimitusjohtaja Jaakko Selin.

”Kauppalaisseuran Säätiö on tukenut kaupallisen alan koulutusta koko historiamme ajan. Vuosien varrella Kauppalaisseuran tuella on käynnistetty uusia aloja, tehty väitöskirjatutkimusta ja kehitetty opetusta. Tämän vuoden osalta on hyvä nostaa esille myös tulevien AACSB-, AMBA- sekä BGA-laatuakkreditointiemme uudelleenarviointien valmistelu, johon käytämme resursseja”, sanoo kauppakorkeakoulun dekaani Hanna-Leena Pesonen tyytyväisenä.

Myös tilaisuuden avannut Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala kiittää pitkäaikaista tukijaa.
”Kauppalaisseuran Säätiö on meille läheinen ja tärkeä paikallinen yhteistyökumppani, jonka tuki on meille äärimmäisen arvokasta. Kiitämme koko yliopistoyhteisön puolesta pitkäjänteisestä yhteistyöstä”.

Katso lehdistötiedote kokonaisuudessaan täältä