Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat
Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat
banneritesti

Apurahat

banneritesti

Apurahat

Apurahan hakeminen

Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka jakaa apurahoja kaupallisen koulutuksen tukemiseen yhteisöille ja yksityishenkilöille Jyväskylässä. Hakuaika on vuosittain 15.10.-15.11. Apurahoja voimme sääntöjemme mukaisesti myöntää:

  1. matka-avustuksia koti- tai ulkomaisia opintomatkoja varten,
  2. opintoavustuksina,
  3. korottomina tai halpakorkoisina lainoina,
  4. avustuksina taloudellisia aiheita käsittelevien luentosarjojen järjestämiseksi Jyväskylän kaupungissa sekä
  5. korkeakouluasteisen kaupallisen ja liikesivistyksellisen opetuksen ylläpitämiseksi ja tukemiseksi Jyväskylän kaupungissa.

Säätiö voi edellä mainitun toimintansa ohella palvella muitakin tarkoitusperiä, jotka vastaavat Jyväskylän Kauppalaisseura ry:n pyrkimyksiä liike-elämän ja kaupallisella alalla toimivien hyväksi. Säätiö ei myönnä apurahaa sosiaalisin perustein tai elämiseen/asumiseen opintojen aikana.

Säätiö jakoi ensimmäiset apurahansa vuonna 1952. Alkuvuosina apurahojen pääpaino oli työn ohessa tapahtuvassa opiskelussa. Opiskelumahdollisuudet ovat kuitenkin lisääntyneet ja myös valtion tuki opiskeluun on kehittynyt. Tästä syystä esimerkiksi korottomia opintolainoja ei ole viime vuosikymmeninä myönnetty.

Olemassaolonsa aikana Säätiö on jakanut apurahoja nykyrahassa noin 12 miljoonaa euroa. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden opiskelu on käynnistetty Säätiön lahjoitusvaroin vuonna 1967.

Apurahailmoitus julkaistaan vuosittain 15.10. Sanomalehti Keskisuomalaisen Talous- osiossa.

Apurahan saaneille ilmoitetaan asiasta kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä. Apurahojen jakotilaisuus on vuosittain yleensä tammi-helmikuun vaihteessa. Kutsu apurahatilaisuuteen lähetetään saajille ja muille kutsuvieraille vielä erikseen.

Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö sr. julkaisi apurahojen saajat 13.2.2023.

”Haluamme apurahapäätöksellä kannustaa esimerkiksi e-urheilun tutkimukseen, joka soveltuu erinomaisesti Jyväskylän vahvaan ICT-ympäristöön. Haluan myös kiittää vuokralaisiamme, jotka ovat tilojamme käyttämällä tukeneet paikallista koulutusta.” kertoo Säätiön toimitusjohtaja Jaakko Selin. Yhteensä apurahoja jaettiin 244 500 euroa, kohdentuen pääsääntöisesti kaupallisen alan koulutukseen Jyväskylässä. Tuen saajat julkistettiin 13.2.2023 pidetyssä tilaisuudessa.

Tarkastele aiemmin myönnettyjä apurahoja: