Jyväskylän kauppalaisseura lahjoitukset
Jyväskylän kauppalaisseura lahjoitukset
banneritesti

Lahjoitukset

banneritesti

Lahjoitukset

Lahjoitukset

Verohallituksen päätöksellä Säätiömme on nimetty sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 1 mom 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50.000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Säätiömme voi vastaanottaa lahjoja ja testamentattuja varoja myös yksityishenkilöiltä käytettäväksi sääntöjemme mukaisiin tarkoituksiin.