Jyväskylän Kauppalais­seuran Säätiö sr:n apurahat

Apurahan hakeminen

Yleishyödyllinen Säätiö jakaa apurahoja kaupallisen koulutuksen tukemiseen Jyväskylässä yhteisöille ja yksityishenkilöille sääntöjensä mukaisesti (hakuaika on vuosittain 15.10.-15.11.):

  1. matka-avustuksia koti- tai ulkomaisia opintomatkoja varten,
  2. opintoavustuksina,
  3. korottomina tai halpakorkoisina lainoina,
  4. avustuksina taloudellisia aiheita käsittelevien luentosarjojen järjestämiseksi Jyväskylän kaupungissa sekä
  5. korkeakouluasteisen kaupallisen ja liikesivistyksellisen opetuksen ylläpitämiseksi ja tukemiseksi Jyväskylän kaupungissa.

Säätiö voi edellä mainitun toimintansa ohella palvella muitakin tarkoitusperiä, jotka vastaavat Jyväskylän Kauppalaisseura ry:n pyrkimyksiä liike-elämän ja kaupallisella alalla toimivien hyväksi.

Säätiö jakoi ensimmäiset apurahat vuonna 1952. Alkuvuosina apurahojen pääpaino oli työn ohessa tapahtuvassa opiskelussa. Opiskelumahdollisuudet ovat kuitenkin lisääntyneet ja myös valtion tuki opiskeluun on kehittynyt. Tästä syystä esimerkiksi korottomia opintolainoja ei ole viime vuosikymmeninä myönnetty.

Olemassaolonsa aikana Säätiö on jakanut apurahoja nykyrahassa noin 9 miljoonaa euroa. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden opiskelu on käynnistetty Säätiön lahjoitusvaroin vuonna 1967.

Apurahailmoitus julkaistaan vuosittain 15.10. Sanomalehti Keskisuomalaisessa talousosastolla. Vuosittain julkaistavan ilmoituksen muodon voit tarkistaa tästä.

Excel-muotoisen apurahahakemuksen voit tallentaa ja tulostaa klikkaamalla tästä.

Tallenna hakemus omalle koneellesi, täytä sähköisesti ja tulosta kaksipuoleisena. Tulostuksen jälkeen hakemus allekirjoitetaan (ja merkitään myös rastit liitteisiin, niitä ei voi laittaa sähköisesti.) ja palautetaan joko omaan oppilaitokseen tai suoraan Säätiölle. Muistathan toimittaa hakemuksen mukana myös vaaditut liitteet. Jos lomake toimitetaan sähköisenä, allekirjoitettu lomake tulee skannata ja toimittaa osoitteeseen saatio@kauppalaisseura.fi. Seuraa lomakkeen ohjeita.

Huomaa: Jyväskylän kauppakorkeakoulussa opiskelevat saavat oman (tältä sivustolta ladattavasta hakemuksesta eroavan) hakemuksensa kauppakorkeakoululta ja myös palauttavat hakemuksensa sinne.

Apurahan saaneille ilmoitetaan asiasta kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä. Apurahojen jakotilaisuus on vuosittain yleensä tammi-helmikuun vaihteessa. Kutsu apurahatilaisuuteen lähetetään saajille ja muille kutsuvieraille vielä erikseen.

Tarkastele aiemmin myönnettyjä apurahoja:

Vuoden 2020 apurahan saajat
Vuoden 2019 apurahan saajat
Vuoden 2018 apurahan saajat
Vuoden 2017 apurahan saajat
Vuoden 2016 apurahan saajat
Vuoden 2015 apurahan saajat